THC som står för Tetrahydrocannabinol är den psykoaktiva huvudingrediensen i cannabis som ger ett rus. Ruset gör att bland annat aptiten ökar och så att illamående minskar men det finns även många andra positiva effekter.

Utan THC så hade cannabis inte gett ett rus om det röktes, åts eller intogs på andra sätt. Men det är inte bara ruset som många gillar utan det kan även hjälpa mot inflammationer och problem med muskelkontroll.

THC är inte vattenlösligt men det är lösligt i nästan alla lösningsmedel och fetter. THC stannar normalt endast i kroppen ett fåtal timmar längre än den tiden själva ruset varar.

cbd spacer

Vad är THC?

Ämnet påverkar kroppen genom att den binder till våra CB1- och CB2-receptorer. THC påverkar delarna av hjärnan som styr kroppens vitala funktioner, till exempel respiration, har inte så många receptorer och förblir relativt oberörda. Det gäller även vid större intag av cannabis.

Effekterna kommer däremot från att det centrala nervsystemet och immunförsvaret har cannabinoidreceptorer som påverkas. De psykiska effekterna tros framkallas just för att nervsystemet påverkas. Effekten brukar vara att dopamin frigörs. Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i centrala nervsystemet och andra viktiga system som bland annat reglerar motorik, vakenhet, glädje, entusiasm, uppmärksamhet och motivation.

Skrämselpropaganda

Det finns väldigt många myten och gott om skräckpropaganda som omger just TetrahydrocannabinolBland annat så sägs det att man kan få rus flera dagar, veckor eller månader senare för att THC lagras i fettcellerna men det är felaktigt. Mängderna som lagras är för små för att det skulle fungera.

Tids nog så går ämnet ur fettcellerna men det tar olika lång tid för nästan alla. Det beror mycket på ens matsmältning, kroppsstorlek och flera andra faktorer.

Cannabis är inte heller en inkörsport utan nyare moderna och framförallt objektiva studier visar på att om någonting i samhället är en inkörsport till droger så är det alkohol.

Vad är cbd cbd-produkter cbd-effekt cbd-olja sverige spacer

Legaliseringar världen över

Fler och fler länder världen över legaliserar nu medicinsk cannabis eller också rekreationellt bruk av cannabis. Ny forskning visar att cannabis inte är farlig utan snarare har många positiva aspekter för människan, samhället och för miljön.

Det är ett under att Sverige är så pass bakåtsträvande mot något som skulle kunna hjälpa landet på många sätt. Det är viktigt att mer och mer information sprids så att gamla felaktiga bilder av cannabis, CBD och THC kan ersättas med moderna och riktiga förklaringar genom utbildning.

Bieffekter av THC

Det finns tyvärr inte särskilt mycket forskning om just bieffekterna men det verkar mer eller mindre bekräftat att cannabisbruk påverkar minnet. Studier visar dock på att skador inte är permanenta och att man även efter långvarigt hårt bruk kan återställa sitt minnes kapacitet.

Det krävs mycket mer objektiv forskning och tack vare nya regleringar världen över så kommer vi förhoppningsvis att få se mer och mer forskning om cannabis.

Läs mer

Vill du läsa mer så kan du bland annat kika in följande inlägg på här på hemsidan: